Pilot mediation

MokumMediation is eind 2021 gestart met een pilot met De Regenboog Groep en perMens gefinancierd door het Kansfonds. Dit is een pilot waarin mediation wordt ingezet ter voorkoming van dakloosheid en waarin we onderzoeken op welke manier we met deze doelgroep in Amsterdam de meeste winst kunnen behalen door preventief in te grijpen. De aanpak is echter ook interessant voor verderop in de keten, bij een casus waar iemand op de wachtlijst voor de MO staat en al dan niet in de crisisopvang verblijft of nog verderop waarbij iemand al begeleid of zelfstandig woont en relaties wil herstellen. Deze manier van preventief te werk gaan is nog niet eerder in Amsterdam met deze doelgroep uitgeprobeerd en we houden u op de hoogte via deze pagina van de ontwikkelingen en resultaten. Hieronder kunt u doorklikken naar de volgende documenten: