Mediation

“Mediation is een gefaseerde methode van bemiddeling waarbij de betrokken partijen zelf onder leiding van een neutrale deskundige derde, de mediator, in een gestructureerd verlopen proces van balancing interests trachten een tussen hen gerezen geschil of conflict op te lossen of te voorkomen. De mediator diagnosticeert het conflict of geschil samen met partijen en begeleidt, de onderhandelingen tussen betrokkenen, met als doel vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijk gedragen duurzame oplossingen te komen die-waar relevant- worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst als bedoeld in art. 900 e.v. Boek 7 WB.” (uit: Toolkit Mediation, vierde druk 2018 M.A. Schonewille)

Wat is mediation?

Mediation kun je zien als het instrument om de communicatie en daarmee de relatie tussen mensen te verbeteren . Als je tot de kern kunt komen, echt naar elkaar luistert en elkaar beter leert begrijpen dan kun je patronen verbreken en werken aan een nieuwe manier om met elkaar om te gaan. Het probleem of de kwestie, waarover de twee partijen het oneens zijn wordt door hen zelf opgelost. Dit is dus een intrinsieke oplossing die gedragen wordt door beide partijen. De mediator is een speciaal opgeleide bemiddelaar die volgens een bepaald proces te werk gaat.

De mediator is een neutrale derde die het proces begeleidt.

Lees hier meer over mediation.

Mediation als preventief instrument tegen dakloosheid

Tijdens mijn werk voor Streetcornerwork ben ik bij talloze families thuis geweest om te luisteren naar de problemen die jongeren en ouders hadden waardoor de situatie thuis dusdanig uit de hand liep dat ouders zich soms genoodzaakt voelden om hun kind uit huis te zetten. Gezien de problemen op de Amsterdamse woningmarkt, de wachtlijsten voor studentenwoningen en de inschrijfduur die je nodig hebt voor woningnet om een woning te bemachtigen zou er nog meer op preventie gefocust moeten worden.

En dat is wat ik wil doen in Amsterdam. Ik heb naast mijn jarenlange ervaring als hulpverlener in Amsterdam te maken gehad met (dreigende) dakloosheid van zowel jongeren als volwassenen, ben thuis in de sociale kaart en weet veel van de dynamiek in gezinnen.

Lees hier meer over mediation als preventief instrument tegen dakloosheid.