Kosten gemiddelde casus

  • Aanmelding: contact aanmelder, uitzoeken achtergrond, contactinfo verzamelen etc. (1 uur)
  • Intake A: contact leggen en houden, kennismaken, intakegesprek voeren (live of telefonisch), motiveren participatie mediation/ bemiddeling. (1 ½ uur)
  • Intake B: contact leggen en houden, kennismaken, intakegesprek voeren (live of telefonisch), motiveren participatie mediation/ bemiddeling. (1 ½ uur)
  • Regelen, opzetten en voorbereiden mediation. (1 ½ uur)
  • Mediation 2 tot 4 sessies van 2 uur per keer. (4-8 uur totaal)
  • Of bemiddelingsgesprekken met instantie of persoon (mocht mediation niet passend zijn) (2-4 uur)
  • Huur gespreksruimte Coachhuis voor mediations, eventuele intakegesprekken en bemiddelingsgesprekken (gespreksruimte op neutraal terrein met korting via NMv). (gemiddeld 15 euro per uur)
  • Terugkoppeling aanmelder (1 uur)
  • Plan maken, afspraken uiteenzetten en laten ondertekenen. (1 uur)
  • Eventuele nazorg.( 1uur)

Kosten zijn voor aanmeldende instantie, uurtarief kan worden opgevraagd.