Curriculum Vitae

Opleidingen:

Opleidingsinstituut Match-it
Basisopleiding Mediation

Hogeschool van Amsterdam
HBO MWD diploma met een 3e jaars stage van 10 maanden bij Stichting Streetcornerwork, team centrum

Grotius College Delft
Havo diploma

Ik ben bezig met registratie bij de MFN, Mediators Federatie Nederland en wil in de nabije toekomst de specialisatieopleiding Family Mediation gaan volgen.

Diverse trainingen en cursussen gevolgd in het kader van werk bij SCW en Jellinek: oa psychopathologie, omgaan met agressie, motiverende gespreksvoering, AED, EHBO

Relevante werkervaring:

Stichting Streetcornerwork

Veldwerker stadsdeel centrum, juni 2002 tot augustus 2007

Werkzaamheden:

 • Contact leggen met dakloze jongeren middels veldwerk in de binnenstad, achterwachten draaien op kantoor, geïndiceerde hulp aanvragen, spreekuren draaien bij opvanghuizen (o.a. bij het Poortgebouw, de Veste, opvangcentrum Elandstraat), nachten regelen bij opvangplekken, uitkeringen en postadressen aanvragen bij DWI of jongeren aanmelden bij het Jongerenloket.
 • Inkoopbedden coördineren en uitbreiden (o.a. bij Hvo de Veste, Boerhaave passantenhotel en opvangcentrum Elandstraat).
 • Sociale kaart speciaal voor dakloze jongeren ontwikkeld.
 • Werkgroep Ketenaanpak slachtoffers van Loverboys, en later de Casuïstiekgroep slachtoffers van Loverboys.
 • Veldwerk met GGD voor jongensprostituees, o.a. voorlichting en mee met vaccinatieteam in clubs Rembrandtplein en veldwerk op Amsterdam CS en omstreken.
 • Praktijkoverleg Bestek voor een Keten.

Jellinek (Arkin)

Casemananger bij het outreachend team daklozen (voorheen supportteam, nu JOT) , januari 2008 tot april 2010

Werkzaamheden:

 • Casemanager van cliënten die zowel dakloos als chronisch verslaafd aan alcohol en/of harddrugs zijn.
 • Spreekuren draaien bij diverse inloophuizen als vertegenwoordiger van de Jellinek; o.a. bij de Kloof, inloophuis Oud-West, de Haven, Blaka Watra, de Gastenburgh, voorlichting, info en advies geven, intakes en ondersteunende gesprekken voeren.
 • Namens de Jellinek aan de veldtafel cliënten inbrengen en als vertegenwoordiger van de Jellinek meewerken aan het opzetten van trajecten.
 • Screeningsgesprekkken op het gebied van verslaving houden met toekomstige bewoners van het instroomhuis.
 • Trajecten voor cliënten uitzetten binnen de (eigen) verslavingszorg.

Stichting Streetcornerwork

Lokaal trajectbegeleider (LTB) stadsdelen Geuzenveld/Slotermeer, Centrum/Oost, januari 2011 tot september 2013

Werkzaamheden:

 • Aanmeldingen van o.a. DWI Jongerenloket, Bureau Jeugdzorg, Bureau Leerplicht en netwerk 12+ aannemen en doorzetten naar collega’s
 • Jongeren actief opzoeken en benaderen, op huisbezoek gaan en uitzoeken wat de situatie is en vooral waarin de jongeren (en soms ook hun ouders) hulp en steun in kunnen gebruiken.
 • Een actieplan maken samen met de jongere waarin het uiteindelijke doel is de jongere weer naar school te krijgen, uitval te voorkomen, een baan te vinden of een andere vorm van hulpverlening te vinden waar de jongere aankomt en soms langdurig begeleid kan worden.
 • De jongere actief begeleiden volgens o.a. de presentiemethode in een lang of kortdurend traject.
 • Contacten onderhouden met diverse hulpverleningsinstellingen, politie/justitie/reclassering, scholen en werkgevers, ouders en anderzijds betrokkenen. Dit alles met doel het leven van de jongere weer dusdanig op de rit te krijgen zodat het eerder gestelde doel kan worden behaald.
 • Aanvragen doen bij DWI, UWV en diverse fondsen zoals bijvoorbeeld Fonds Bijzondere Noden.
 • Overleggen bijwonen en organiseren om de situatie van jongeren te bespreken en met diverse organisaties samen te werken, uitzetten van trajecten.

Stichting Streetcornerwork

IPA (later VIA) medewerker in stadsdelen Zuid, Oud West en Noord, van 2013 tot november 2019

Werkzaamheden:

 • Aanmeldingen aannemen en doorzetten naar collega’s.
 • Huisbezoeken in het kader van Vroegtijdig Schoolverlaters, meldingen WPI/DWI-Jongerenpunt en Bureau Leerplicht.
 • Hulpverleningsplannen maken en trajecten uitzetten voor jongeren.
 • Dak- en thuisloze jongeren aanmelden bij veldtafel jeugd of volwassenen, meegaan naar screeningen Instroomhuis, GGD en Meldpunt dakloze gezinnen.
 • Tijdelijk of noodonderdak regelen voor jongeren die (plots) op straat zijn komen te staan bij noodopvang, daklozenopvang, respijthuizen etc, en bemiddelen tussen ouders en jongeren om te zorgen dat iemand weer naar huis kan komen.
 • Pilot (samen met WPI) draaien in stadsdeel Zuid waaruit het project 23+ is voortgekomen. Om te zorgen dat jongeren van 18-27 jaar hulp konden krijgen in plaats van doorgezet te worden naar de hulpverlening voor volwassenen.
 • Spreekuren draaien bij o.a. WPI dak- en thuislozenloket, Jongerenpunt en JIP.
 • Contacten onderhouden met diverse hulpverleningsinstellingen, politie/justitie/reclassering, scholen en werkgevers, ouders en anderzijds betrokkenen. Dit alles met doel het leven van de jongere weer dusdanig op de rit te krijgen zodat het eerder gestelde doel kan worden behaald.
 • Aanvragen doen bij DWI, UWV en diverse fondsen zoals bijvoorbeeld Fonds Bijzondere Noden.

Nevenfuncties

Vicevoorzitter van de OR in de roerige periode waarin Streetcornerwork en Volksbond fuseerden.