MokumMediation

In 2015 heeft Movisie (het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid)  een rapport gepubliceerd met de titel Family Mediation voor jongeren, Methodebeschrijving over het herstellen van relaties tussen jongeren en hun naasten.

In het rapport wordt uitvoerig beschreven waarom mediation een goede interventie is om jeugddakloosheid te voorkomen. Als de banden met familie en naasten verbeterd worden vergroot je de veerkracht en het zelfvertrouwen van mensen en dus verhoog je hun zelfredzaamheid.

Mediation is een manier om duurzame en positieve oplossingen voor conflicten te vinden omdat de mensen zelf onder begeleiding tot een passende oplossing komen.

Netwerkondersteuning is uitermate belangrijk als mensen dakloos zijn of dakloos dreigen te raken. Dit heb ik zelf ook ervaren in mijn bijna 20 jaar als (jeugd) hulpverlener bij Streetcornerwork en het JOT team van de Jellinek.

Zeker de laatste jaren waarin ik in het VIA (voorheen IPA, voorheen LTB) team van Streetcornerwork bij gezinnen thuis kwam waar de bom was gebarsten en jongeren niet meer thuis konden blijven wonen omdat de situatie was ge√ęscaleerd. Of jongeren die werden aangemeld door netwerkpartners of die zelf contact zochten om hulp te vragen als ze op straat waren gezet en niet meer wisten hoe het nu verder moest. In vrijwel alle gevallen was het contact met hun naasten onherstelbaar beschadigd en was dit door eerdere interventies, zoals mediation, wellicht te voorkomen geweest.

En als mensen, volwassenen en jongvolwassenen, een maal in de mallemolen van de daklozenhulpverlening zijn gekomen dan is het ontzettend moeilijk om daar weer met opgeheven hoofd uit te komen. Ten eerste duurt een traject lang, sterker nog: de aanmelding voor een traject duurt al heel lang. De wachtlijsten voor begeleid wonen, zelfstandig wonen, tussenfasen in diverse woonprojecten, overal is een hele lange adem nodig en een volhoudend legertje hulpverleners om iemand de moed niet te laten verliezen en iemand gemotiveerd en binnen boord te houden.

De afgelopen tijd zijn hulpverleningsorganisaties vooral bezig geweest met het oplossen van ontstane problemen op diverse leefgebieden, symptoombestrijding dus.

Het preventief inzetten van mediation als instrument om dakloosheid te voorkomen kost dus ook gewoon een hele hoop minder geld en middelen.

Gelukkig begint de nadruk in de huidige aanpak van gemeenten en organisaties steeds meer op preventie te liggen. Het inzetten van mediation in een eerder stadium kan een effectief instrument zijn om tijdig in te grijpen, wanneer er door bijvoorbeeld leerplicht, wijkteam, reguliere hulpverlening of school, signalen worden opgevangen dat de thuissituatie van iemand dreigt te escaleren. MokumMediation biedt maatwerk en denkt graag mee over de mogelijkheden.