Toepassingen

Toepassingen van mediation (de aanpak zoals MokumMediation hem ontwikkeld heeft tijdens de pilot 2021/2022, kortdurende interventies door een mediator die verstand heeft van de sociale kaart en gang van zaken in het werkveld, met een uitgebreide hulpverleningsachtergrond, die weet hoe ze de doelgroep moet benaderen en rekening houdt met de uitdagingen die soms gepaard gaan met de situaties waarin ze verkeren en verschillende leefgebieden waarop problemen worden ervaren):

Mediation ter prevente van dakloosheid:
Waarbij de thuissituatie of woonsituatie uit de hand dreigt te lopen met als gevolg dat iemand niet meer thuis kan blijven wonen en/of moet worden aangemeld voor crisisopvang of maatschappelijke opvang.
Mediation ter preventie van uitval uit MO of begeleid wonen:
Bij iemand die een (begeleid) woontraject volgt of in een instelling verblijft waarbij er een conflictsituatie is waardoor dit traject in gevaar komt. Dit kunnen conflicten zijn met medebewoners, buren of begeleiders.
Netwerk Reparatie:
Bij de doelgroep is het netwerk vaak niet optimaal, er zijn familieleden of andere belangrijke mensen uit het netwerk niet (meer) betrokken. En dat terwijl dat zo belangrijk is.
Mediation bij netwerk om overbrugging te realiseren binnen netwerk als iemand op een wachtlijst staat, bijvb MO, RIBW, Jongerenwoning, urgentie etc
Als je mediation inzet om te voorkomen dat iemand in de nacht- of crisisopvang terechtkomt voorkom je dat de opvang overvol raakt, kan iemand zijn werk of school behouden. Het geeft meer rust en bovendien maakt het de overgang naar de volgende stap soepeler.
Mediation bij problemen in thuissituatie (pre mediation) tussen leerlingen MBO’s en ouders/ netwerk om escalatie te voorkomen:
Op scholen weten de medewerkers van de mbo-teams, de mentoren en zorgcoördinatoren vaak al dat er iets niet lekker zit in iemands thuissituatie voordat de leerling er iets over heeft   gezegd. Dit bespreekbaar maken en een mediation aanbieden geeft perspectief met uitzicht op een oplossing.
Mediation van MM als beter buren of andere bemiddeling geen ervaring heeft met de doelgroep die uit het dak- en thuislozencircuit komt.
Mensen die uit de MO komen en zelfstandig in de wijk gaan wonen worden soms door zowel buren als woningbouwvereniging gestigmatiseerd. Omdat ze een bepaald verleden hebben zal het wel de schuld van diegene zijn bijvoorbeeld. Bij de reguliere mediators als Beter Buren en Buurtbemiddeling hebben de mediators vaak geen ervaring met deze doelgroep en krijgen daardoor de partijen niet de neutrale en onpartijdige mediator die ze verdienen.

In alle gevallen is de mediation bedoeld om escalatie te voorkomen. Of dit nou is op het gebied van samen in een huis wonen, familiebanden, omgaan met je buren of huisgenoten of dalende prestaties op school of de werkvloer.
Door de aanpak van Mokum Mediation en de combinatie van de jarenlange ervaring als hulpverlener in het Amsterdamse dak- en thuislozencircuit en de Amsterdamse sociale kaart worden met de betrokkenen de mogelijkheden onderzocht om er samen uit te komen en dingen beter te maken. Ook kleine stapjes zijn vooruitgang.