Aanpak

Er wordt een aanmelding gedaan bij MokumMediation, er wordt gespard en overlegd met de aanmelder over de beste manier om dit aan te vliegen en er wordt contact gelegd met beide partijen om te kijken of de wil er is om aan tafel te gaan.

Dan gaat MokumMediation bemiddelen om de gezamenlijke belangen boven tafel te krijgen in een aantal sessies/ mediations. MokumMediation heeft ervaring met de doelgroepen en kent het sociale werkveld goed waardoor het schakelen makkelijk gaat met de aanmelder en het traject. De mediation/ bemiddeling vindt plaats op een neutrale plek, dus niet bij de mensen thuis, in de opvang of op het kantoor van de hulpverlener. De aanmelder is niet aanwezig bij de mediation. Wel worden de afspraken die door beide partijen gemaakt worden, in overleg, gecommuniceerd naar de aanmelder.