Wat biedt MokumMediation?

Vooralsnog bied ik bestaande hulpverleningsorganisaties in Amsterdam e.o. aan om een aantal sessies bij mij in te kopen of een pilot project te draaien. Op deze manier kan ik aansluiten bij het doel dat de organisaties voor ogen hebben. Dit kan zowel voor organisaties die met volwassenen als jongeren werken.

Het doel is het voorkomen dat iemand op straat of in de opvang terecht komt en het behouden van de waardevolle relaties/ banden in het netwerk die onder spanning staan.

Bijvoorbeeld inzetten op mediation bij een woonproject om uitval te voorkomen, mediation bij gezinnen thuis die op het punt staan een jongere op straat te zetten of waar een situatie dreigt te ontstaan waarin dit jammer genoeg een uitkomst kan zijn. Er zijn genoeg organisaties in Amsterdam die dit soort situaties zien ontstaan en deze mogelijkheid, mediation ter voorkoming van dakloosheid, niet in hun aanbod hebben en dus gedwongen zijn toe te kijken tot de situatie escaleert en dan met de brokstukken aan de slag te gaan.

Onafhankelijke mediator

Omdat een mediator onafhankelijk en onpartijdig moet zijn is het voor een organisatie beter om de mediation niet zelf te verzorgen. Je inzet oogt dan wellicht al partijdig terwijl de bemiddeling nog niet eens begonnen is. Beter is het dus een totaal onafhankelijke partij in te huren, met ruime ervaring in het werkveld, kennis van zaken en sociale kaart en een opgeleide mediator; MokumMediation kan dit!

Voor een mediationtraject in dit soort gevallen rekent MokumMediation gemiddeld 15 uur rekenen per casus:

  • Aanmelding: 1 uur
  • Intake partij A: 2 uur
  • Intake partij B: 2 uur
  • Gesprekken/ Mediations: minimaal 2 maximaal 4 keer 2 uur per keer
  • Plan opstellen: 2 uur
  • Nazorg: 0,5 uur
  • En eventueel optioneel aanvullende regelzaken 2 uur maximaal

Het uurtarief voor MokumMediation is op aanvraag.

Ik ga graag in gesprek om te kijken of bovenstaande aansluit bij wat uw organisatie nodig heeft of dat we met wat aanpassingen tot een nog beter aansluitende aanpak kunnen komen. Aarzel vooral niet en neem contact op!